top of page

Kontrakt logopeda- rodzic, czyli recepta na dobrą i owocną współpracę

…………………………………………………………………………………………………..

                 (imię i nazwisko rodzica/ rodziców uczestniczących w terapii )

 

 

 

Jestem świadomy (-a), że nikt nie zna mojego dziecka tak dobrze jak ja, nikt nie ma tak ogromnej motywacji do wspólnej pracy

w przezwyciężaniu jego problemów,a praca terapeutyczna włączana w codzienne zajęcia pozwoli przynosić najlepsze

efekty terapeutyczne.

 

 

A zatem zobowiązuję się ze swej strony do:

 

1. Konsekwentnej realizacji, razem z moim dzieckiem, programu terapeutycznego w trakcie trwania terapii.

 

2. Przestrzegania, aby w każdym dniu miała miejsce wspólna zabawa z moim dzieckiem.

Zobowiązuję się do sporządzania krótkich notatek zawierających opis podejmowanych czynności oraz komentarzy

dotyczących własnych odczuć i odczuć mojego dziecka.

 

3. Aktywnie włączę się do utrwalania w czasie wolnym zalecanych przez logopedę ćwiczeń (oddechowych, fonacyjnych

i artykulacyjnych) i zabaw, by w ten sposób wspierać moje dziecko. Czas jaki powinien zostać przeznaczony

na ćwiczenia ustala terapeuta.

 

4. Zwrócę szczególną uwagę na to, by wypowiedzi jakie kieruję do mojego dziecka były bogate pod względem

przekazywanych informacji, poprawne stylistyczniei artykulacyjnie.

 

5. Stosować się do zaleceń terapeuty,

 

6. Zgłaszać się do terapeuty ze wszystkimi wątpliwościami i trudnościami jakie zaistnieją w czasie trwania spotkań terapeutycznych,

 

7. Będę pamiętać o codziennym wypełnianiu najmilszych obowiązków każdego rodzica, tzn:

 

- pytać i słuchać bardzo uważnie tego, co mówi do mnie dziecko,

- śmiać się z nim szczerze i przytulać je, gdy mi na to pozwala,

- włączać się do jego zabawy, pracy i nauki,

- nie krytykować, lecz podkreślać jego zalety, oceniać raczej jego postępowanie, a nie osobę,

- udzielać mu często pochwał, starać się by każdego dnia usłyszało coś dobrego o sobie,

- czekać cierpliwie aż skończy swoją czynność, wypowiedź- nie ponaglać mego dziecka,

- często powtarzać mu jak jest dla mnie ważne, kochane i jak wiele dla mnie znaczy,

 

8. Regularnie uczestniczyć w zajęciach w terminach ustalonych wspólnie na początku terapii.

 

9. Utrzymywać pogodę ducha i dobry humor w trakcie trwania terapii. Jesteśmy świadomi, że wypełnienie zobowiązań

zawartych w kontrakcie zadecyduje o ostatecznym efekcie intensywnej terapii.

 

 

                                                               

 

  Podpisy

bottom of page